tamamlanmaq

tamamlanmaq
məch.
1. Tam hala gətirilmək, kəsir və nöqsanları aradan qaldırılmaq, çatışmayan yerləri düzəldilmək. Ev tikilib tamamlandı.
2. Tamam olmaq, sona yetirilmək, axıra çatdırılmaq, bitirilmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tamamlanma — «Tamamlanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axır — is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. Yolun axırı. İşin axırı. Qışın axırı. İclasın axırı. Mahnının axırı. İlin axırına az qalır. Şəhərin axırında yaşayıram. – <Mirzə Fətəli:> Hər bir qaranlığın axırı işıqdır. Ə. H.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitirilmək — məch. Axıra çatdırılmaq, tamamlanmaq, başa çatdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müncər — is. <ər.>: müncər olmaq – bitmək, sona çatmaq, tamamlanmaq, nəticələnmək, bir yerə gəlib çatmaq. <Padşah:> Səidlə söhbətiniz nə yerə müncər oldu? Ə. H.. Qonşular bir az söyüşdükdən sonra iş vuruşmağa müncər oldu. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qapanmaq — f. 1. Bağlanmaq, kilidlənmək. Pəncərələrin hamısı qapanmışdır. – Qapılar örtülüb qapanmışdır. A. S.. 2. Örtülmək (açıq şey haqqında). Elə bil düşdüyü bəlanı qanır; Yenidən gözləri yenə qapanır. A. S.. 3. Buludla örtülmək, tutulmaq, çulğalanmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurtarmaq — 1. t li. Bitirmək, axıra çatdırmaq, tamamlamaq. İşini görüb qurtarmaq. Məktəbi qurtarmaq. Söhbəti qurtarmaq. – Danışan qazmaçı bir neçə kəlmə ilə sözünü qurtardı. M. İ.. 2. t siz. Bitmək, tamamlanmaq, axıra çatmaq. İvanov mənə dedi ki, Kərbəlayı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamam — is. <ər.> 1. Bitmə, qurtarma, sona çatma, bitirmə. Tamam etmək (eləmək) – 1) qurtarmaq, bitirmək, axıra çatdırmaq, tamamlamaq. Barışdırmaq rəsmini tamam edəndən sonra qonaqlar şüru etdilər çay içməyə. Ə. H.. <Əsəd:> Oxudum, dərsimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkmil — is. <ər.> klas. Bir işin qurtarması, sona çatması, bitməsi. Təkmil etmək klas. – qurtarmaq, sona yetirmək, bitirmək, başa çatdırmaq, tamamlamaq. Söylə mənə: – Gər eyləməsəm dərsimi təkmil; Girməz başıma ər sözü, gər bitməsə təhsil. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”